دفتر مرکزی:
  • شيراز – فرهنگ شهر – بعد از کوچه 28 – ساختمان دنا – طبقه 2 – واحد 3
  • شماره تماس : ٩١٠٠٢٩٣٠ – ۳۶۴۷۳۶۷۰ – ۳۶۴۷۳۱۹۵ – ۳۶۴۷۳۳۵۱ (۰۷۱)
  • sales@dgdena.ir
دفتر تهران:
  • تهران- خیابان سهروردی شمالی – کوچه شهید سلطانی – پلاک ۱۶ – طبقه ۴ – واحد ۱۴
  • شماره تماس : ۸۸۵۲۰۸۱۹ – ۸۸۵۲۰۹۶۷ (۰۲۱)