نماینده انحصاری محصولات اسکارهیل، ترمیم اسکار، از بین بردن جای زخم، رفع جای بخیه، کرم اسکار استاتیک، ژل رژواسیل، نوار سیلیکونی، پماد اسکار استاتیک، کرم استرچ مارک، کرم ریوایو، از بین بردن جای سوختگی