کرم از بین برنده جای زخم، از بین بردن جای زخم، ترمیم کننده پوست آسیب دیده، از بین بردن اسکار، درمان اسکار