از بین بردن جای بخیه جراحی، ترمیم اسکار ابدومینو پلاستی، ترمیم جای بخیه عمل جراحی شکم